Regulamin zaj臋膰

1.Organizatorem zaj臋膰 jest Szk贸艂ka P艂ywacka Sportstyle

2. Zaj臋cia odbywaj膮 si臋 na krytej p艂ywalni Delfin w Gliwicach wg ustalonego harmonogramu; na wynaj臋tym聽torze p艂ywackim lub brodziku.

3.Nauka p艂ywania prowadzona jest w formie zaj臋膰 grupowych, w kt贸rych liczba dzieci nie przekracza 10 os贸b.

4. Jednostkowy czas trwania zaj臋膰 wynosi 45 minut + 15 minut (艂膮czny czas trwania przygotowa艅 do zaj臋膰, trwania samych zaj臋膰 i ich zako艅czenia), co daje ca艂kowity czas pobytu w strefie basenowej 60 minut. Powy偶ej wyznaczonego czasu obowi膮zuje op艂ata zgodna z cennikiem p艂ywalni.
5. Zaj臋cia maj膮 charakter etapowy i聽trwaj膮 od miesi膮ca wrze艣nia do miesi膮ca czerwca nast臋pnego roku (w聽przypadku ch臋ci kontynuacji zaj臋膰 w nast臋pnym roku szkolnym nale偶y powiadomi膰 o tym instruktora przy dokonaniu wp艂aty za ostatni okres rozliczeniowy).

聽6. Zaj臋cia prowadzone s膮 przez wykwalifikowanych instruktor贸w-trener贸w.

聽7.Za bezpiecze艅stwo grupy podczas zaj臋膰 odpowiada instruktor grupy i ratownicy WOPR,

za bezpiecze艅stwo w szatni przed i po zaj臋ciach bierze odpowiedzialno艣膰 rodzic lub opiekun dziecka.

聽8.Opiekun dziecka, mo偶e wej艣膰 do szatni pom贸c dziecku w przebraniu, pod warunkiem posiadania obuwia zmiennego ( klapk贸w ).

聽9. Wszystkich uczestnik贸w Szk贸艂ki P艂ywackiej Sportstyle obowi膮zuje znajomo艣膰 i przestrzeganie Regulaminu Szk贸艂ki, a tak偶e krytej p艂ywalni Delfin w Gliwicach, na kt贸rej odbywaj膮 si臋 zaj臋cia.

10.Godzina, na kt贸r膮 wyznaczone zosta艂y zaj臋cia jest godzin膮 rozpocz臋cia zaj臋膰 na basenie, dlatego te偶 prosimy o wcze艣niejsze przybycie i przygotowanie si臋 do zaj臋膰, tak aby o wyznaczonej godzinie by膰 ju偶 w聽miejscu zbi贸rki. Na basen dziecko mo偶e wej艣膰 nie wcze艣niej ni偶 10 min. przed rozpocz臋ciem zaj臋膰.

聽11. Uczestnicy zaj臋膰 i ich opiekunowie zobowi膮zani s膮 do zmiany obuwia przed wej艣ciem do szatni.
12. Organizatorzy zaj臋膰 nie ponosz膮 odpowiedzialno艣ci za utracone mienie pozostawione w szatni i聽na聽p艂ywalni.
13. Uczestnik zaj臋膰 zobowi膮zany jest do posiadania na zaj臋ciach slipek lub kostiumu, r臋cznika, klapek i czepka.

14. Przed wej艣ciem do wody uczestnicy s膮 zobowi膮zani do skorzystania z natrysk贸w.

聽15. Wej艣cie do wody mo偶liwe jest tylko za zgod膮 instruktora.

聽16.Wszystkie osoby uczestnicz膮ce w zaj臋ciach s膮 zobowi膮zane do przestrzegania polece艅 instruktora i聽ratownik贸w WOPR.

聽17. Osoba mo偶e uczestniczy膰 w zaj臋ciach wy艂膮cznie po op艂aceniu sk艂adki za dany okres rozliczeniowy, w聽wysoko艣ci zgodnej z obowi膮zuj膮cym cennikiem.

18. Wysoko艣膰 op艂at podana jest do wiadomo艣ci publicznej, zawsze przed rozpocz臋ciem sezonu.

聽19. Op艂ata za zaj臋cia odbywa si臋 przez wp艂at臋 na konto bankowe Szk贸艂ki P艂ywackiej聽 Sportstyle zgodnie z terminarzem op艂at podanym w harmonogramie.

W przypadku gdy potrzebny jest rachunek za wp艂at臋, prosze o tym fakcie poinformowa膰 najp贸藕niej w dniu przelewu.
20. W przypadku nieobecno艣ci dziecka na zaj臋ciach z powodu choroby lub innych, istnieje mo偶liwo艣膰 odrobienia zaj臋膰 z inn膮 grup膮, je偶eli聽 dana grupa jest na podobnym poziomie zaawansowania i jest miejsce na torze. Innym rodzajem odrobienia zaj臋膰, mo偶e by膰 samo wej艣cie dziecka na basen ( bez op艂aty ) pod opiek膮 osoby doros艂ej ( po wykupieniu biletu wst臋pu na basen ).
21. Nieobecno艣ci mog膮 zosta膰 odrobione najp贸藕niej do ko艅ca sezonu p艂ywackiego.
22. W przypadku nieobecno艣ci na zaj臋ciach nie przys艂uguje zwrot op艂at, a tak偶e op艂aty nie mog膮 zosta膰 przeniesione na nast臋pny okres rozliczeniowy.

23. W sytuacji niezrealozowania zaj臋膰 z przyczyn niezale偶nych od organizatora np. awaria, zamkni臋cie basenu, organizator zobowi膮zuje si臋 odrobi膰 zaleg艂e zaj臋cia, przepisa膰 op艂at臋 na kolejny semestr lub zwr贸ci膰 koszty.
24. Zapisanie dziecka na zaj臋cia nauki p艂ywania i op艂acenie szkolenia jest jednoznaczne z akceptacj膮 niniejszego regulaminu oraz brakiem jakichkolwiek przeciwwskaza艅 zdrowotnych i 艣wiadczy o tym, 偶e dziecko jest zdrowe i mo偶e uczestniczy膰 bez 偶adnych ogranicze艅 w szkoleniu p艂ywackim.
25. Nieprzestrzeganie regulaminu Szk贸艂ki p艂ywackiej Sportstyle spowoduje skre艣lenie z listy uczestnik贸w szkolenia.